Gizlilik Politikası

 
ZGHolistic Clinic (Bundan sonra “Klinik” olarak anılacaktır.) olarak sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları ve yönetilmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.
 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Klinik tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.
 
Web sitemizi kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.
 
Çerezler ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgiyi Çerez Politikası sayfasında bulabilirsiniz.
 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 
Unvan  ZGHolistic Clinic ("Klinik")
Telefon Numarası  0 312 219 5477
E-posta Adresi  info@zgholisticclinic.com
İnternet Adresi  https://www.zgholisticclinic.com
Posta Adresi  Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk. No:6/1 Çankaya/ANKARA
 

2. Çerezler, İşlenen Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

KVKK uyarınca, veri sorumlusu doktor olarak çerezler aracılığı ile;
 
  • Web Sitemize bağlandığınızda açılan oturuma ait oturum numarasını,
  • Google tarafından sağlanan “Google Analytics” hizmeti için kullanılan tanımlayıcı rasgele numarayı, kullanıyoruz.
 
Bu veriler web sitesi işlevlerinin yerine getirilmesi ve site kullanım deneyiminin iyileştirilmesi amaçları ile KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.
 
İlgili veriler hizmet sağlayıcının hizmet kalitesinin artırılması için gerekli olup hizmet sağlayıcının konunda bahsedilen meşru menfaati sebebiyle işlenmektedir.
 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; 
 
Hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, hizmet sunucuları ve destek hizmeti sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
 
Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.
 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Verileriniz internet web sitemizi kullandığınızda, web sitemizi kullandığınız tarayıcı vasıtasıyla toplanmaktadır.
 

5. KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Diğer Haklarınız 

İlgili Kişi olarak, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden iletebilirsiniz:
 
E-posta Adresi   info@zgholisticclinic.com
İnternet Adresi  https://www.zgholisticclinic.com
Posta Adresi  Mustafa Kemal Mah. 2129 Sk. No:6/1 Çankaya/ANKARA

 

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Klinik tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bu Yazıyı Paylaş

"Sağlığınız için buradayız."

We are here for your health.Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı ve "Gizlilik Tercihleri"ne tıklayarak bunları nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun.