Debridman, yaraların sağlıklı şekilde iyileşmesi için uygulanan işlemlerin tamamıdır. Yaraların daha hızlı kapanmasını sağlayan debridman uygulamaları, farklı şekillerde gerçekleşebilir.

Travma sonrası oluşan yaraların çevresindeki dokular, mikrop ve bakteri üremesine karşı debridman ile temizlenir. Yara çevresindeki deriyi sağlıklı hâle getiren bu uygulamalar, akıllarda debridman nedir sorusunu canlandırır. Debridman uygulamaları ve detayları hakkında merak edilenler, yazı başlıkları altında detaylı şekilde ele alınmıştır.  

Debridman Tedavisi 

Debridman tedavisi kapsamında uygulanan işlemlerle yara çevresinde temiz bir yatak oluşturulur. Yaraların iyileşmesini geciktiren ya da engelleyen bakteriler özellikle çevre dokularda birikir.

İltihap, enfeksiyon ve çeşitli mikrop kaynaklarının toplandığı yara çevresi, debridman işlemleriyle steril hâle getirilir. Hasarlı doku tedavi edildikten sonra debridman işlemleriyle yaraların iyileşme süresi kısaltılmış olur. 

Yaraların etrafında yeni damarların oluşmasını engelleyen debridman uygulamaları, deri altındaki iç dokuları muhafaza eder. Yaranın üzerinde ölü hücrelerin birikmemesi için debridman tedavisinin aksatılmadan devam ettirilmesi gerekir. 

Debridman Tedavisinde Yara Tipleri 

Yara debridmanı tedavisi, farklı türlerde gerçekleştirilir. Her yara ve doku debridman işlemlerine uygun sayılmaz. Yara debridmanı ve pansumanı kapsamında deride oluşan komplikasyona bağlı olarak tedavi süreci değişiklik gösterir. 

Debridman işlemlerinin detaylarını belirleyen yara tipleri şunlardır:

Arteriyel ülser nedenine bağlı olarak gelişen yara kabukları
●Ciltte kendiliğinden ya da travmaya bağlı olarak gelişen hasar ve izleri
●Cerrahi işlemlerin ardından oluşan açık yaralar
Şeker hastalığı sebebi ile gelişen kronik diyabet yarası çeşitleri

Debridman tedavisine olumlu yanıt veren 32 farklı yara tipi mevcuttur. Debridman uygulamalarının tekrar edilme sıklığı, yaranın durumuna göre değişiklik gösterir. 

Yara Debridmanı İşlemi

Debridman çeşitleri, hasarlı bölgenin özelliğine ve tedaviye yanıt verme durumuna göre belirlenir. Yaranın konumu, derinliği ve mikrobik durumu tedavi sürecine uygun olan debridman türünün belirlenmesini sağlar. 

Yara türüne göre birbirinden farklı debridman işlemi uygulamaya geçirilir. Yaranın türü ve konumu dikkatle belirlendikten sonra tedavi için aşağıdaki işlem seçeneklerinden uygun olanı tercih edilir:

●Cerrahi debridman
●Mekanik debridman
●Biyolojik debridman
●Otolitik debridman
●Enzimatik debridman
Kapalı kök debridmanı 

Yara yatağında yer alan ölü dokuların sağlıklı şekilde temizlenmesi ve iyileşmenin başlaması için yukarıdaki işlemlerden uygun olanların belirlenmesi gerekir. Debridman işlemlerinde doğal yöntemler kullanıldığından iyileşme süreci uzun olsa da sonucun kalıcı olması hedeflenir. 

Daha fazla yara bakımı ve taedavi hizmeti için https://www.zgholisticclinic.com/yara-bakim-ve-tedavi-hizmetleri adresini ziyaret ediniz

Yara Debridmanı ve Pansumanı Neden Önemlidir? 

Debridman nasıl yapılır türündeki sorulara da yanıt olan pansuman süreci, doğrudan hasarlı bölgenin üzerinin temizlenmesi ile gerçekleştirilir. Açık yaraların oluştuğu bölgeler, hava ile temas ettiği için mikropların hedefi hâline gelir.

Özellikle yara üzerinde ölü dokuların ve yabancı cisimlerin toplanması iyileşmeyi engeller. Böylece nefes alamayan ve mikrobik bir ortama maruz kalan yaralar, kısa sürede enfekte olur.

Yara debridman uygulamaları ve pansuman tedavileri kullanılarak yaranın üzerindeki tüm kötü dokular temizlenir. Yara yatağı olarak adlandırılan hasarlı bölge ve çevresi, enfeksiyonlardan korunmak için sürekli temizlenir.

Yara debridmanı uygulanan bir hasta

Debridman ve pansuman uygulanmayan yaralarda iç dokuya kadar ilerleyen aktif larvalar oluşabilir. Aynı zamanda enfeksiyon gelişimine de müsait olan bu yaralar, ciddi anlamda doku hasarına yol açar. 

Debridman uygulanmayan yaralar, zaman içinde daha da kötüleşerek genişlemeye başlar. Tedaviye geç kalınan yaralar da kangren riski taşıyarak vücudun büyük bir kısmını tehdit eder. 

Uzman doktorlar tarafından gerekli muayeneler yapıldıktan sonra yaranın debridman ve pansumana uygun olup olmadığı belirlenir. Yara çevresini tamamen steril hâle getiren pansuman süreci, gün içinde birkaç defa tekrarlanır. 

Debridman Yöntemleri

Debridman tedavisi kapsamında 6 farklı uygulamaya başvurmak mümkündür. Yaraların türüne ve derinin özelliklerine bağlı olarak en sağlıklı uygulama yöntemi belirlenir. 

Cerrahi Debridman

Yara debridmanı ameliyatı, özellikle cerrahi müdahaleye gerek duyulan ileri seviye travmalarda tercih edilir. Uygulama esnasında makas, bistüri ve küret gibi cerrahi materyaller kullanılır.

Tedavinin debridman ameliyatı olarak adlandırılmasına yol açan bu materyaller, yaranın derinlerinde bulunan yabancı cisim ve ölü dokuların temizlenmesi için kullanılır. Debridman tedavilerinin arasındaki en agresif yöntem olarak bilinen cerrahi uygulamalar özellikle diyabet kaynaklı ayak yaralarında kullanılır.

Yaranın kapalı, sert ve yapışık dokuya sahip olması sebebiyle bölgenin temizlenmesinde farklı aletlerden yardım alınır. Uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilen işlem, yara kabuğu, tırnak ve nasır gibi hassas dokuların yaradan uzaklaştırılmasını sağlar. 

Mekanik Debridman

Tedavi aşamasında ıslak ve kuru gazlı pansuman malzemeleri kullanılır. Gazlı bez ve pamuk gibi materyallerle yaranın tamamı temizlenir. Mekanik debridman uygulamasında direkt ve indirekt olarak iki farklı işlem öne çıkar. 

Direkt mekanik debridman uygulamasında hidrocerrahi tekniği kullanılır. Yaranın üzeri ve çevresi su ile yıkanarak tüm kir ve yabancı cisimlerden arındırılır. Yarayı aşındırmayacak derecede tazyikli su kullanılarak hızlı ve ılık şekilde yıkama işlemi tamamlanır. 

Hidrocerrahi uygulamasında yaraya elle temas edilmez ve tüm cisimler suyla giderilir. Bir diğer uygulamada ise yara üzerinde bulunan yabancı cisimleri almak için mikrocerrahi cihazları kullanılır.

Mekanik debridman uygulamasının kapsamında ultrason tedavisi de kullanılır. Özel proteinler ve mekanik enerji kullanılarak yaraya ulaşılmasını sağlayan ultrason işlemi, hücre ve doku yapısında değişiklik meydana getirir.

Islak- Kuru Pansuman

Açık yaranın üzerine ıslak bir gazlı bez yerleştirilir ve kuruduğunda değiştirilerek uygulama tekrarlanır. Gazlı bezle yapılan pansumanla yara üzerindeki nekrotik doku tamamen çıkarılır. 

Gün içinde birden fazla kez uygulanması gereken ıslak kuru debridman uygulamaları, biraz ağrılı olabilir. Ancak yaranın bakteri ve enfeksiyona maruz kalmaması adına işlemin aksatılmadan devam ettirilmesi gerekir. 

Biyolojik Debridman

İleri seviye yaralar için kullanılan biyolojik debridman, bölgede canlı doku oluşmasını engeller. Yaranın üzerinde bulunan larvaların temizlenmesi için biyolojik debridman uygulanır. Aynı zamanda kurtçuk ve maggot tedavi olarak da adlandırılan bu uygulama, yara ve çevresindeki dokuyu tamamen temizler. 

Enzimatik Debridman

Kimyasal ajanlar kullanılarak yaranın üzerinde ve çevre dokusunda topikal uygulamalar gerçekleştirilir. Yara üzerindeki nevrotik kalıntılar, enzimatik debridman sayesinde temizlenir. Yaranın doku kalıntılarından temizlenmesi iyileşme süresini hızlandırır. 

Otolitik Debridman 

Otolitik debridman tedavisi, doğrudan açık yaraları hedef alır. Bakteri üremesi ve enfeksiyon oluşumu açısından büyük tehdit altında sayılan açık yaralar, ameliyat ve diğer cerrahi müdahalelerin ardından sürekli steril tutulmalıdır. 

Ankara debridman tedavisi için kullanılan malzemeler

Otolitik debridman uygulamasıyla yaraların iyileşme süresi hızlandırılır. Otolitik debridman tedavisinin aktif şekilde uygulandığı yara tipleri aşağıda sıralanmıştır:

●Kesici ve delici aletlerin oluşturduğu açık yaralar 
●Derin ve hâlen kabuk tutmayan yaralar
●Nekrolitik oluşumlu materyallerle açılmış yaralar
●Bir türlü kapanmayan ya da tekrar tekrar oluşan yara kabukları
●Derideki kalınlaşmaya bağlı olarak gelişen yara tipleri
●Yabancı cisim sebebiyle oluşan yaralar

Özellikle mikroba yatkın olan ya da uzun süre iyileşmeyen yaraların tedavisinde otolitik debridman yöntemlerine başvurulur. Yaraların daha kısa şekilde kapanmasına yardımcı olan otolitik uygulamalar, derinin kısa sürede eski haline dönmesine katkı sağlar. 

Debridman Tedavisi Faydaları 

Debridman tedavisi uygulamalarının yaralara sağladığı faydalar aşağıda sıralanmıştır:

●Normal hücrelerin içerisinde anormal şekilde gelişen matriks yapıların gelişmesi engellenir. 
●Yaranın çevresinde ve iç dokusunda istenmeyen kılcal damarların oluşumu engellenir. 
●Yaradaki enfeksiyonların maskelenmesi önlenir.
●Yaranın üzerinde ve çevresinde septik durumların oluşmasını engeller.
●Yara yatağında bakterilerin gelişmesini sağlayan beslenme ortamları tamamen temizlenir. 
●Yaradaki geri emilmiş doku kaybı ortadan kaldırılır. 
●Sinir ve kas dokusunda ortaya çıkan basınç azaltılarak tamamen yok edilir.
●Lokal yara tedavisinde tercih edilen uygulamaların etkisi artar.
●Diş apselerinin drene edilmesini sağlar.
●Yaranın üzerinde oluşan hücre tabakasının yabancı cisimlerle örtülmesi engellenir.

Ankara Debridman Tedavisi 

Ankara debridman tedavisi kapsamında yaraların türüne göre gerekli işlemler uygulanır. Tamamen profesyonel ekiplerce uygulanan debridman işlemleri, yaranın durumuna göre belirli aralıklarla tekrar ettirilir.

ZG Holistic Klinik Ekibi tarafından uygulanan debridman tedavilerinde tamamen steril ve yeni nesil işlemler tercih edilir. Yaranın durumuna ve iyileşme sürecine bağlı olarak en ideal debridman tedavisi için hemen bilgi alabilirsiniz.  
Ankara yara bakımı tedavisi konusunda Özel Bilgi Hastanesi olarak yüksek kaliteli, bütünsel yara bakımı hizmetleri sunmaktayız.Özel Bilgi Hastanesi, kronik ve akut yara bakımı konusunda uzmanlaşmış ekibe sahiptir. Deneyimli ve uzman ekibimizle, yaranızın hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesini sağlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz. 

Bu Yazıyı Paylaş

"Sağlığınız için buradayız."

We are here for your health.Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve web sitesi trafiğini analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı ve "Gizlilik Tercihleri"ne tıklayarak bunları nasıl kontrol edebileceğinizi okuyun.